Dyskrecja i zaufanie to wartości szczególnie ważne w naszej codziennej działalności doradczej. Starannie dbamy zatem o wszelkie informacje udostępniane nam przez Klientów, współpracowników i inne osoby z którymi mamy kontakt, a bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych ma dla nas duże znaczenie.

„Polityka prywatności MDDP” oraz „Polityka prywatności Osborne Clarke” [dalej zwane „Polityką Prywatności”] to zbiór najważniejszych informacji o tym w jaki sposób chronimy i przetwarzamy dane osobowe. Informacje te dzielą się na takie, które są wspólne dla wszystkich osób, z którymi mamy kontakt („Informacje Ogólne”) oraz takie, które różnią się w zależności od tego, której grupy osób dotyczą.

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych każdej z poniższych grup osób, w celach dla niej wskazanych, jest MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-542), adres: ul. Mokotowska 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000755371, NIP: 5213287732, REGON: 015699764, kapitał zakładowy: 100.150,00 zł opłacony w całości oraz podmioty z grupy MDDP: MDDP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Finanse i Księgowość sp.k. (00-838 Warszawa, ul. Prosta nr 69, KRS 0000267836) [dalej: „MDDP”]

oraz

Osborne Clarke Olkiewicz Świerzewski i Wspólnicy Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie 900-542), adres ul. Mokotowska 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000956511, NIP: 7011078073, Regon: 52143663, kapitał zakładowy: 50.000 zł opłacony w całości [dalej: „Osborne Clarke”].

W każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych, w tym w celu realizacji praw osób, których dane dotyczą (prawa te opisujemy poniżej), można się z nami skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@mddp.pl, poland@osborneclarke.com lub listownie na adres siedziby każdej ze spółek.

Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej zwanym „RODO”] i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Jesteśmy odpowiedzialni za to, że każda z osób, której dane osobowe przetwarzamy, może skorzystać z przyznanych jej przez prawo uprawnień, do których należą w szczególności:

Dokładamy wszelkich starań, by pozyskiwać tylko te dane osobowe, które są nam niezbędne i odpowiednie do wypełnienia określonych poniżej celów. Będziemy je przechowywać tak długo, jak jest to konieczne do realizacji tych celów.

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim (odbiorcom), którzy współpracują z nami w zakresie świadczenie naszych usług oraz świadczą na rzecz MDDP oraz Osborne Clarke usługi związane z naszą bieżącą działalnością, w szczególności usługi prawne, podatkowe, księgowe, informatyczne, marketingowe, windykacyjne, ochrony i inne. Wszystkie te podmioty zobowiązujemy do tego, by spełniały najwyższe standardy ochrony danych, które im udostępniamy.

Chcemy również poinformować, że przetwarzane przez nas dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej zwane „EOG”).

Wiemy, jak ważna jest ochrona danych osobowych dzieci w Internecie i przywiązujemy do tego szczególną uwagę. W związku z tym niniejsza Polityka Prywatności nie przewiduje gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

 

Chcielibyśmy, żeby nasi Klienci i potencjalni Klienci wiedzieli również, że…

dane osobowe naszych Klientów lub osób, które kontaktują się z nami w celu skorzystania z naszych usług doradztwa prawnego i podatkowego, będą przetwarzane w następujących celach:

Świadczenie przez MDDP oraz Osborne Clarke usług wymaga pozostawania z Klientami i potencjalnymi Klientami w stałym kontakcie, a zatem przetwarzania przez nas danych osobowych (imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu) osób, które kontaktują się z nami w imieniu Klientów i potencjalnych Klientów. Najczęściej dane te są nam przekazywane przez nich samych. Dochowujemy najwyższej staranności, by dane te były bezpieczne i nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym.

Podanie danych osobowych przez naszych Klientów i potencjalnych Klientów jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia przez nas usług doradztwa prawnego i podatkowego – nie będzie to możliwe w przypadku odmowy ich udostępnienia.

Chcielibyśmy, żeby nasi kontrahenci biznesowi wiedzieli również, że…

ich dane osobowe są przez nas przetwarzane w następujących celach:

Podanie danych osobowych przez naszych kontrahentów biznesowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług na naszą rzecz – nie będzie to możliwe w przypadku odmowy ich udostępnienia. 

Przy czym informujemy, że w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę tę można cofnąć w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe są przez nas pozyskiwane najczęściej w trakcie przeglądania naszych stron internetowych i blogów, a czasem przesyłane do nas bezpośrednio na adresy e-mail tam udostępnione lub za pośrednictwem formularzy kontaktowych.

Dokonywane przez nas profilowanie polega na weryfikacji i dopasowaniu treści do preferencji na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych od użytkowników.

Podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające nasze strony internetowe i blogi jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów – nie będzie to możliwe w przypadku odmowy ich udostępnienia.

 

Chcielibyśmy, żeby przedstawiciele mediów, z którymi się kontaktujemy, wiedzieli również, że…

ich dane osobowe są przez nas przetwarzane w następujących celach:

Dane osobowe przedstawicieli mediów zostały przez nas zebrane od nich samych lub za pośrednictwem mediów (stron internetowych, prasy), na łamach których publikują oni swoje treści, często wskazując przy tym dane do kontaktu.

Podanie danych osobowych przez przedstawicieli mediów, z którymi się kontaktujemy, jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów – nie będzie to możliwe
w przypadku odmowy ich udostępnienia.

 

Chcielibyśmy, żeby każdy kto wchodzi do naszego biura, wiedział również, że…

korzystamy z systemu monitoringu wizyjnego oraz rejestracji wejść i wyjść z biura po to, by zapewnić bezpieczeństwo znajdujących się tam osób, przedmiotów i dokumentacji objętej tajemnicą. W związku z tym, w powyższym celu, gromadzimy i przetwarzamy również dane osobowe (wizerunek) osób, które wchodzą do naszego biura, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Przetwarzanie takich danych następuje zatem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO i nie dłużej niż jest to konieczne do ochrony biura.

Jak już wspominaliśmy, we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym z realizacją praw osób, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, prosimy o kontakt z nami drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mddp.pl, poland@osborneclarke.com lub listownie na adres siedziby każdej ze spółek wskazanych na wstępie naszej Polityki Prywatności.

 

Polityka plików Cookies („Polityka Cookies”)

Poniżej znajdują się informacje w jaki sposób MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000755371, NIP: 5213287732, REGON: 015699764, kapitał zakładowy: 100.150,00 zł opłacony w całości oraz podmioty z grupy MDDP: MDDP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Finanse i Księgowość sp.k. (00-838 Warszawa, ul. Prosta nr 69, KRS 0000267836) [dalej: „MDDP”],

oraz

Osborne Clarke Olkiewicz Świerzewski i Wspólnicy Spółka komandytowo-akcyjna [dalej: Osborne Clarke] z siedzibą w Warszawie 900-542), adres ul. Mokotowska 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000956511, NIP: 7011078073, Regon: 52143663, kapitał zakładowy: 50.000 zł opłacony w całości [dalej: „Osborne Clarke”].

wykorzystuje pliki Cookies na swojej stronie internetowej akademiaempatycznegolidera.pl („Serwis”).

 1. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w Cookies. Akceptacji lub braku zgody na powyższe można dokonać w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. Pliki Cookies („Cookies”) oznaczają dane informatyczne, w szczególności w formie plików tekstowych, zapisywane na dysku komputera Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies nie są gromadzone dane osobowe, lecz informacje takie jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą Cookies, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest MDDP oraz Osborne Clarke. Cookies wykorzystywane są wyłącznie przez MDDP oraz Osborne Clarke.
 4. Cookies w Serwisie są wykorzystywane:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Serwisu zbierane są dwa główne rodzaje Cookies: stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika oraz sesyjne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. W ramach Serwisu domyślnie zbierane są niezbędne rodzaje Cookies, tj. te, które są konieczne do umożliwienia Użytkownikowi poruszania się po stronach internetowych i korzystania z ich funkcji, jak np. uzyskanie dostępu do chronionych stron. Usługi rejestracji i logowania się nie mogłyby być bez nich świadczone. Tego rodzaju pliki cookie nie zbierają żadnych informacji o Użytkowniku, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych, ani nie zapamiętują miejsc odwiedzanych przez użytkownika w Internecie.
 7. Poza Cookies, które są niezbędne do działania Serwisu, możemy używać następujących rodzajów plików cookie, aby zapewnić wygodę użytkowania z usług MDDP oraz Osborne Clarke:
  1. funkcjonalne – zapamiętują wybory dokonywane przez użytkownika (jak np. nazwa użytkownika, preferencje językowe lub region pochodzenia) i zapewniają możliwości dopasowane do użytkownika. Służą do zapamiętywania zmian dokonywanych przez użytkownika w zakresie wielkości i rodzaju czcionki, a także innych części stron internetowych, które użytkownik może dostosowywać do swoich potrzeb. Mogą również zapewniać takie usługi potrzebne użytkownikowi jak oglądanie filmów lub komentowanie na blogu. Informacje, które gromadzą, mogą zostać zachowane jako anonimowe. Pliki te nie mogą śledzić innych stron internetowych przeglądanych przez użytkownika.
  2. poprawiające wydajność – gromadzą informacje o tym, jak Użytkownik korzysta ze stron internetowych, np. które strony odwiedza najczęściej lub czy otrzymuje komunikaty o błędzie. Nie zbierają one informacji identyfikujących użytkownika. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe. Ich zadaniem jest podniesienie wydajności działania stron internetowych.
  3. do targetowania reklam – są wykorzystywane do prezentowania reklam lub wiadomości dopasowanych do użytkownika i jego zainteresowań. Niekiedy, pliki cookie do targetowania reklam są połączone z innymi serwisami internetowymi, jak np. Facebook.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 9. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki lub dla najbardziej popularnych przeglądarek pod poniższymi adresami:
  1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  2. Google Chrome: http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=pl&answer=61416
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442
  4. Safari: https://support.apple.com/kb/index?page=search&type=organic&src=support_searchbox_main&locale=en_US&q=cookies
  5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 10. Użytkownik Serwisu może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania przez nie dostępu do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 11. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 12. Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez spółki z grupy MDDP oraz Osborne Clarke w celach wskazanych powyżej.