Akademia Empatycznego Lidera
Jak w praktyce realizować ideę
dynamicznego przywództwa?
Zapisz się

Ekspertki

Renata Dłuska

Renata Dłuska

Szef Praktyki Prawa Pracy
Partner / Radca Prawny / Trener / Coach

+48 501 104 138
renata.dluska@osborneclarke.com

Renata łączy doradztwo podatkowe z kompleksowym wsparciem w zakresie prawa pracy. Doradza w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy oraz pomaga w projektowaniu i wdrażaniu odpowiedniej kultury organizacyjnej. Opracowuje strategie komunikacji wewnętrznej.

Renata specjalizuje się w kwestiach związanych ze skuteczną komunikacją w miejscu pracy, w tym m.in. pośredniczy w negocjacjach i mediacjach z pracownikami zgodnie z zasadami Porozumienia Bez Przemocy (PBP). Prowadzi szkolenia antymobbingowe i antydyskryminacyjne oraz pomaga klientom w opracowywaniu i wdrażaniu odpowiednich procedur wewnątrz organizacji.

Wspiera działy HR w kształtowaniu strategii talent management, przeprowadzaniu transformacji kulturowej przedsiębiorstw oraz budowaniu i wdrażaniu polityki różnorodności w firmie.

Małgorzata Szwedowska

Małgorzata Szwedowska

Adwokat / Mediator / Trener / Coach

+48 504 397 639
malgorzata.szwedowska@osborneclarke.com

Małgorzata doradza w zakresie prawa pracy oraz wspiera klientów w dbaniu o relacje wewnątrzorganizacyjne. Prowadzi negocjacje, mediacje, szkolenia antymobbingowe i antydyskryminacyjne oraz warsztaty dotyczące rozwiązywania konfliktów.

Wspiera działy HR oraz zarządy organizacji w budowaniu kultury organizacyjnej.

Doradza klientom w przeciwdziałaniu konfliktom organizacyjnym wynikającym m.in. z problemów na poziomie relacji, braku wsparcia przełożonych, redukcji zatrudnienia, cięć finansowych czy mobbingu i nierównego traktowania, oraz w podejmowaniu istotnych decyzji organizacyjnych, uwzględniających interesy wszystkich stron oraz pracowników indywidualnych.

Specjalizuje się w kwestiach związanych ze skuteczną komunikacją międzyludzką, zgodnie z zasadami Porozumienia bez Przemocy (PBP). Prowadzi mediacje formalne, których celem jest zawarcie ugody zastępującej rozstrzygnięcie sądu, mediacje nieformalne zmierzające do poprawy komunikacji, w tym mediacje grupowe oraz sesje coachingowe.

Joanna Ryś-Bednarczyk

Joanna Ryś-Bednarczyk

Szef Zespołu VAT Compliance w MDDP
Menedżer / Doradca Podatkowy / Trener mindfulness

+48 503 973 366
joanna.rys-bednarczyk@mddp.pl

Joanna łączy doradztwo podatkowe z kompetencjami certyfikowanego trenera mindfulness. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące stylów myślenia i działania, kursy uważności i redukcji stresu. Takie holistyczno-biznesowe podejście wykorzystuje zarówno w relacjach z klientami, jak i w zarządzaniu własnym zespołem.

Prowadzi również warsztaty i szkolenia oraz przeprowadza testy psychometryczne. Wspiera klientów w kształtowaniu strategii talent management i komunikacji wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem budowania samoświadomości pracowników na każdym szczeblu.

Agnieszka Witkowska

Agnieszka Witkowska

Szef zespołu Human Capital (People & Culture Leader)
Mentor / Coach

+48 504 399 734

Agnieszka jest Certyfikowanym trenerem FRIS, MBTI oraz DISC D3, akredytowanym przez dwie organizacje (poziom Senior Practicioner EMCC oraz ACC ICF).

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we wdrażaniu strategii Employer Branrdingu i Talent Managementu oraz doradztwie biznesowym i budowaniu kultury organizacyjnej.

Jako coach, mentor i People & Culture Leader wspiera osoby na różnych stanowiskach w budowaniu ścieżki kariery i osiąganiu celów zawodowych i prywatnych.

Doświadczenie zdobywała m.in. w dużej, międzynarodowej firmie konsultingowej, gdzie jako praktyk biznesu, współpracowała z kadrą zarządzającą.

Wspierała szefów i liderów praktyk w implementacji rozwiązań, procesów oraz programów, mających na celu budowanie zaangażowania w organizacji, rozwój pracowników oraz wzrost świadomości, umiejętności i kompetencji liderskich.